Chủ đề là gì? Mục đích của chủ đề

Chủ đề là gì? Tại sao lại cần có chủ đề. Để trả lời câu hỏi đó hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn bài viết về Chủ đề giúp các bạn định hướng được những vấn đề cần làm. Và trong học seo thì chủ đề vô cùng quan trọng để giúp các bạn học viên biết mình định viết về chủ đề gì?

1. Hiểu về chủ đề là gì?

Chủ đề là cái chính nhất, cái trung tâm nhất cái mà mọi người hướng sự quan tâm vào và từ đó phát triển ra những ý xung quanh chủ đề. Chủ đề chính cần nổi bật, rõ ràng và phải khái quát được ý của vấn đề.

2. Ví dụ về chủ đề

– Gần gũi và quen thuộc nhất với tất cả mọi người có lẽ là chủ đề viết văn, chủ đề bài học, chủ đề trong làm seo. Cái mà ai cũng gặp khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chẳng hạn như chủ đề bài tập hôm nay là viết văn tả mẹ em thì mẹ em là chủ đề chính mà bài văn nêu lên.
– Có một cuộc họp lớp, cô giáo nói: ” Chủ đề hôm nay sẽ là bầu ban cán sự lớp ” đó là chủ đề.
– Nhà bạn có một buổi họp gia đình, chủ đề là” Bàn về việc làm đám cưới cho chị gái bạn ” thì những gì nói hôm đó đều liên quan đến việc cưới: tổ chức ngày nào, mời những ai….
– Bạn viết về một cái gì thì cũng phải có chủ đề. Ví dụ: Đơn xin việc chủ đề là giới thiệu bản thân thì bạn phải viết những cái gì nổi bật lên bản thân mình. Hay như tôi đây chủ đề bài viết này chính là ” chủ đề là gì” và tôi phải phân tích cho các bạn hiểu rõ nhất về chủ đề là gì? Chủ đề xoay quanh vấn đề gì? Và chủ đề nói lên điều gì?

3. Mục đích của chủ đề là gì?

Chủ đề thường được nói đầu tiên khi bắt đầu một cuộc họp, một đề bài, một buổi giao lưu, liên hoan…..vì mục đích của chủ đề là nói lên vấn đề chính, mục đích chính mà chúng ta sẽ làm hôm đó giúp cho mọi người:

Viết bài chuẩn seo
– Đi đúng hướng công việc
– Làm nổi bật vấn đề
– Xác định mục tiêu cần làm
– Dễ hòa nhập không bị bỡ ngỡ
– Không đi lạc hướng, tiết kiệm thời gian
– Nhanh chóng tìm ra các ý làm nổi bật chủ đề
– Làm chủ mọi tình huống

4. Phân loại chủ đề

Thông thường chủ đề có hai loại là chủ đề chính và chủ đề phụ. Chủ đề chính là vấn đề trung tâm nhất , còn chủ đề phụ là những ý lớn để làm nổi bật chủ đề chính. Nếu bạn xác định được chủ đề phụ thì làm mọi việc sẽ đạt kết quả tốt hơn, dễ dàng hơn.
Ví dụ: Chủ đề hôm nay là bầu ban cán sự lớp.
– Chủ đề chính : bầu ban cán sự lớp
– Chủ đề phụ: bầu lớp phó, bầu lớp trưởng, bầu bí thư.
Chủ đề chính thường có 1 nhưng chủ đề phụ có nhiều hơn khoảng từ 2 đến 5 chủ đề tùy theo độ rộng của vấn đề.

Và trên đây là một phần nào đó tôi giới hạn và phân tích về chủ đề là gì giúp các bạn hiểu rõ hơn về chủ đề mà các bạn cần hướng đến.